Vietnamese Language

A small mod for Vietnamese people


2 Likes

640 Downloads
banner for the Vietnamese Language mod

Mô tả: Bản mod nhằm đưa ngôn ngữ Tiếng Việt vào trò chơi. Mọi tập tin cần thiết sẽ tự động được tải về từ Github, vậy nên khi khởi chạy lần đầu hãy đảm bảo bạn có kết nối internet. Sau đó, mỗi khi bạn vào game, mọi tập tin sẽ được update lại (cho trường hợp nếu có chỉnh sửa bổ sung nội dung bản dịch thuật)

Nếu có bất kì vấn đề gì, hãy liên hệ tại: Đây

English Description: A mod that adds the Vietnamese language to the game. The mod creates all the files it needs and downloads the translation from Github when it is first launched, so you should install it with Internet access. Later on, it will try to update the translation every time you launch the game.

Credits:

  • Damglador for for everything he helped in this project;
  • funjoker for localization loading code;
  • Aidanamite for some code optimization & base for font loader optimization, TMP font loader;
  • amadare for properly working font loader.

Description last changed on 2024-03-06